Thẻ: nhà gỗ Nam Bộ

So sánh kiến trúc nhà gỗ Nam Bộ và nhà gỗ Bắc Bộ

Trên đất nước ta ở mỗi vùng miền khác nhau, đều có những nét kiến trúc đặc trưng tiêu biểu. Trong đó nhà gỗ Nam Bộ và nhà gỗ Bắc Bộ là 2 trong nhiều kiểu nhà đại diện và đặc trưng cho vùng miền. Cho nên hãy cùng so sánh xem hai mẫu nhà