Kiến trúc nhà gỗ cổ truyền Việt Nam dù đã trải qua một giai đoạn dài trong lịch sử nhưng vẫn có chỗ đứng trong lòng người dân. Đặc biệt là mẫu thiết kế nhà gỗ 3 gian 2 chái. Chính sự dân dã, kết cấu giản lược mà vô cùng chắc chắn đã khiến