Nhà kẻ truyền Bắc Bộ vốn là kiểu kiến trúc đặc trưng ở vùng Bắc Bộ nước ta. Đến nay, dù có nhiều thay đổi nhưng nét cổ truyền ấy vẫn đang được lưu giữ và phát huy. Mời quý vị cùng tham khảo những xu hướng mới nhất trong thiết kế nhà kẻ truyền