Trong thi công nhà 5 gian cổ truyền, gia chủ thường chú trọng đến các nghi lễ để tránh gặp vận hạn, rủi ro và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình.  Có hai nghi lễ khi làm nhà vô cùng quan trọng, đó là lễ nghi lễ phạt mộc và lễ cất