Phòng thờ là nơi thờ cúng linh thiêng, do đó việc thiết kế phòng thờ gia đình cần phải chú trọng, tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Tại bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị các nguyên tắc thiết kế phòng thờ và những điều cấm kỵ mà bạn cần