Có thể rất nhiều người chưa biết thước tầm của nhà gỗ Bắc Bộ, đây là cấu kiện đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây chính là một dụng cụ giúp cho ngôi nhà gỗ khi hỏng hóc có thể được phục chế một cách tốt nhất. Nếu quý vị cũng đang tò mò