Những căn nhà gỗ kẻ truyền với hàng sân gạch đỏ đã lưu vào trong ký ức của rất nhiều người Việt. Đây được coi là -một nét đặc trưng, một điểm riêng biệt của những công trình nhà cổ truyền của nhân dân ta. Còn rất nhiều điểm thú vị của hàng sân gạch