Sàm đóng nhà gỗ là một trong những bước quan trọng được thực hiện tại xưởng nhà gỗ trước khi cho cấu kiện đi thi công. Tuy nhiên rất nhiều người không hiểu quá trình này diễn ra như thế nào và cụ thể ra sao. Vậy thì sau đây hãy theo dõi những thông