Ở miền Bắc nước ta, sẽ hết sức quen thuộc khi bắt gặp các ngôi nhà gỗ 3 gian, 5 gian cổ truyền. Kiến trúc của những căn nhà này là điều mà cha ông thế hệ đi trước đã gửi gắm lại. Nhà gỗ cổ truyền không chỉ có kiến trúc, thẩm mỹ đẹp