Đối với một căn nhà gỗ thì phong thủy nhà gỗ 5 gian được coi là yếu tố ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống. Phong thủy thuận lợi sẽ mang đến những điều may mắn và ngược lại. Vì thế cho nên cần phải chú ý và cẩn thận về yếu tố này.