Kết cấu của một căn nhà gỗ 5 gian bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau. Trong đó thì không thể không kể đến nội thất nhà gỗ 5 gian, một trong những phần quan trọng của nhà gỗ. Hãy cùng xem cách bố trí nội thất của ngôi nhà này sẽ như thế