Vốn được coi như không gian văn hóa tâm linh không thể thiếu của người Việt Nam. Các mẫu nhà thờ nhỏ đẹp ngày nay càng được phổ biến trong nhiều gia đình. Nhiều gia chủ ưa thích các mẫu thiết kế này vì nó phù hợp với quỹ đất của gia đình mà vẫn