Mỗi vùng miền trên đất nước ta, đều có một nét kiến trúc đặc trưng. Nhà gỗ cổ truyền là đại diện cho một nền văn hóa rực rỡ mà thế hệ trước để lại. Vậy ở từng vùng miền có những kiểu nhà nào. Sau đây sẽ là phần giải đáp chi tiết, xin