Bên cạnh những ngôi nhà 3 gian xưa với hàng cột hiên bằng gỗ, những hàng cột hiên bằng gỗ luôn được rất nhiều người thi công. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị chiêm ngưỡng các công trình nhà 3 gian với cột hiên bằng đã để quý vị rõ