Hòa mình vào dòng chảy xã hội, những mẫu nhà thờ họ ngày nay đã có một vài biến đổi, cách tân nhỏ trong kiến trúc, vật liệu và kỹ thuật làm nhà để phù hợp hơn với đời sống hiện tại. Vậy những thay đổi đó là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu