Mẫu hoành phi câu đối là hình ảnh quen thuộc trong không gian thờ cúng của các căn nhà từ đường, nhà thờ họ. Đây là cấu kiện đóng vai trò quan trọng vừa góp phần làm tăng tính thẩm mỹ, đồng thời lưu giữ lại giá trị truyền thống tốt đẹp. Ngày nay, khi