Mặt bằng nhà 3 gian là một trong những bản vẽ quan trọng liên hệ mật thiết đến quá trình thi công nhà gỗ. Mặt bằng cho biết các thông tin chi tiết nhất về công trình để người thợ dễ dàng làm việc. Ngoài ra bản vẽ mặt bằng nhà gỗ còn có rất