Cửa sổ buồng gói căn nhà 3 gian 2 chái là phần nằm ở 2 gian thò ra của căn nhà. Cửa sổ này không chỉ có chức năng giúp cho luồng không khí bên trong gian buồng gói lưu thông dễ dàng. Mà nó còn là một chi tiết trang trí nhấn nhá cho