Cửa bức bàn là kiểu cửa đặc trưng của ngôi nhà gỗ cổ truyền. Mẫu cửa này mang đến cho không gian sự tinh tế, với những hoa văn đục chạm đặc sắc trên pano và lá cổ. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn về loại cửa này, và những mẫu phổ biến hay