Cột đồng trụ trước sân vừa tạo cho căn nhà từ đường đẹp theo kiểu cổ truyền, vừa có tác dụng trấn phong thủy trong nhà ở. Chính vì vậy, rất nhiều người yêu thích làm từ đường theo kiểu này và làm với rất nhiều mẫu đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu