Cột đồng trụ nhà gỗ được ví như người lính canh gác không thể thiếu ở các công trình tâm linh như nhà thờ họ, nhà từ đường, đình chùa…Cột đồng trụ vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Hãy cùng nhau khám phá ngay cấu kiện này