Làm nhà gỗ cổ miền Bắc khó tránh khỏi phát sinh trong quá tình làm nhà. Tuy vậy vẫn có nhiều cách để hạn chế mức thấp nhất những chi phí phát sinh khi làm nhà. Đó là những cách nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.  Nhà gỗ lim 3