Tiểu cảnh nhà cổ là một phần quan trọng tô thêm vào vẻ đẹp độc đáo của không gian sống nếu như ta lựa chọn và sắp đặt. Vậy thiết kế như thế nào mới phô bày hết vẻ đẹp của tiểu cảnh và thuận tiện trong việc sinh hoạt di chuyển? Chúng ta hãy