Một mẫu thiết kế từ đường theo đúng lề lối cổ truyền rất quan trọng. Bởi các căn nhà từ đường xưa đến nay luôn làm theo kiến trúc cổ. Vậy thế nào là một bản thiết kế chuẩn lối cổ truyền, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết dưới đây.  Nhà thờ gỗ