Kết cấu mái nhà gỗ kẻ truyền là bộ phận làm nổi bật kiến trúc căn nhà gỗ cổ. Hình dáng mái nhà gỗ cổ thường có độ dốc tiêu chuẩn và được lợp bằng ngói mũi hài hoặc ngói vảy rồng. Trong quan niệm của người Việt Nam, mái nhà tượng trưng cho sự