Cửa bức bàn nhà gỗ chính là bộ mặt đại diện cho căn nhà gỗ. Đây không chỉ có tác dụng che nắng che mưa, mà còn thể hiện được tính thẩm mỹ cao. Vậy thì hãy cùng nhau tìm hiểu đi tìm hiểu về cấu kiện này, để biết thêm về nhà gỗ cổ